Au commencement (Genèse 1-11)
Tác giả: Jean Daniélou
Ký hiệu tác giả: DA-J
DDC: 222.1 - Sáng thế
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004550
Nhà xuất bản: Seuil
Năm xuất bản: 1963
Khổ sách: 19
Số trang: 123
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích