Luyện lý trí
Phụ đề: Thuật luận suy trong đời sống hằng ngày
Tác giả: Nguyễn Hiến Lê
Ký hiệu tác giả: NG-L
DDC: 153.4 - Ý tưởng, tư duy, lập luận, phán đoán
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001135
Nhà xuất bản: Văn Hóa Thông Tin
Năm xuất bản: 2003
Khổ sách: 19
Số trang: 206
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
TỰA 5
Chương I. Lời mở đầu - Tại sao chúng ta lý luận sai 11
1. Ngôn ngữ của ta thiếu thốn 13
2. Ta không chịu suy nghĩ 15
3. Ta không suy nghĩ bằng óc mà bằng tim 17
4. Ta lý luận không hợp cách 19
5. Sự hiểu biết cảu ta cạn 19
- Ta không chịu điều tra 20
- Ta thiếu thốn 20
1. Định lệ thứ nhất: 21
2. Định lệ thứ nhì: theo một hướng nhất định 25
3. Định lệ thứ ba: phải có liên lạc 28
4. Định lệ thứ tư: cở sở phải vững 28
5. Một mẫu lý luận chặt chẽ 31
1. Phép diễn dịch, Tam đoạn luận 37
2. Quy nạp 44
3. Loại suy 50
4. Phản chứng - Phương pháp và giá trị 54
Chương IV. Những lỗi lý luận 59
1. Những lỗi phải tránh khi diễn dịch 61
2. Những lỗi phải tránh khi quy nạp 69
3. Những lỗi phải tránh khi loại suy 763
4. Những lỗi phải tránh khi phản chứng 79
5. Những lỗi khác thường mắc 81
6. Bảy trắc nghiệm 91
Chương V. Vì thiếu hiểu biết mà lý luận sai 97
1. Nhận xét 99
2. Điều tra - phỏng vấn 104
3. Thống kê và phân loại 117
Chương VI. Luyện óc phán đoán 123
1. Tinh thần khách quan 124
2. Những lời khuyên của Bertrand Russel 126
Chương VII. Những điều mà nhiều người tin 131
1. Tin có một hoang fkim thời đại 131
2. Tin dị đoan 136
Chương VIII. Học chữ ngờ 155
1. Một điều không nên quên 155
3. Có nhiều chân lý chỉ đúng 50% 158
4. Dư luận 161
Chương IX. Tập đề phòng 169
1. Sự quảng cáo 169
2. Sự tuyên truyền 173
Chương X. một điều mà tôi không còn ngờ gì nữa 187
1. Môn tính xác suất 187
2. Luật Poisson 189
3. Luật những số lớn 190
4. Vì không hiểu những luật trên 192
Kết 197
Sách tham khảo 201
Mục lục 203