Sự kiểm soát và luyện tập tư tưởng
Phụ đề: Quyền năng tư tưởng
Tác giả: Annie Besant
Ký hiệu tác giả: BE-A
Dịch giả: Tô Hiệp
DDC: 153.4 - Ý tưởng, tư duy, lập luận, phán đoán
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000744
Nhà xuất bản: Văn Hóa Thông Tin
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 123
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003036
Nhà xuất bản: Văn Hóa Thông Tin
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 123
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
LỜI NÓI ĐẦU 7
Quyền năng tư tưởng, sự kiểm soát và luyện tập 8
Dẫn nhập 8
Chủ thể nhận biết tức cái "ngã" 9
Sự nhận biết 13
Chương 1: Bản chất của tư tưởng 15
Chương 2: Kẻ tạo ra ảo tưởng 24
Hạ Trí và Manas 29
Sự kiến tạo và phát triển thể trí 31
Chương 3: Chuyển di tư tưởng 37
Chương 4: Nguồn gốc của tư tưởng 43
Sự liên hệ giữa cảm giác và tư tưởng 47
Chương 5: Trí nhớ 51
Bản chất của trí nhớ 51
Kém trí nhớ 53
Trí nhớ Và sự đoán trước 57
Chương 6: Sự phát triển của tư tưởng 60
Giá trị của sự quan sát 60
Sự phát triển những quan năng tinh thần 67
Luyện trí 69
Sự kết giao với những bậc cao cả 70
Chương 7: Định trí 73
Nơi nào có sự vật nơi áy có "ý thức" 80
Phương pháp định trí 84
Chương 8: Những trở ngại trong việc định trí 88
Cái trí đi lang thang 88
Những việc nguy hiểm trong việc định trí 93
Tham tiền 97
Chương 9: Tăng cường quyền năng tư tưởng 99
Ý nghĩa và phương pháp diệt trừ sự lo lắng 103
Suy tưởng và chấm dứt suuy tưởng 106
Bí quyết của cái trí bình an 109
Chương 10: Giúp người bằng tư tưởng 112
Giúp đỡ người đã chết 115
Sinh hoạt của tư tưởng trong giấc ngủ 117
Sức mạnh của sự kết hợp tư tưởng 120
Lời cuối 121
Hội thông thiên học có ba mục đích 123
Chân thành tri ân 124