Lacroissance mentale
Phụ đề: Étude de psychogénétique
Tác giả: René Hubert
Ký hiệu tác giả: HU-R
DDC: 153.4 - Ý tưởng, tư duy, lập luận, phán đoán
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011609
Nhà xuất bản: Press universitaires de France
Năm xuất bản: 1949
Khổ sách: 24
Số trang: 638
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích