Lập sơ đồ tư duy
Phụ đề: Kích hoạt óc sáng tạo để thay đổi cuộc đời bạn
Tác giả: Tony Buzan
Ký hiệu tác giả: BU-T
Dịch giả: Lê Huy Lâm
DDC: 371.3 - Phương pháp giảng dạy và học tập
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008202
Nhà xuất bản: Tổng Hợp TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 21
Số trang: 113
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 6
Giải thích các thuật ngữ 8
Sơ đồ tư duy là gì? 11
Các vấn đề về tư duy 17
Tư duy mở rộng 25
Các nguyên tắc sơ đồ tư duy 35
Lập sơ đồ tư duy 61
Sơ đồ tư duy cho mọi kế hoạch 77
Sơ đồ tư duy trong lãnh vực giáo dục 89
Sơ đồ tư duy trong lãnh vực chuyên môn 95
Sơ đồ tư duy cho tương lai 109
Đọc thêm 113