Tư duy như Einstein
Phụ đề: Các phương pháp đơn giản để phá vỡ nguyên tắc và khám phá khả năng tiềm ẩn trong bạn
Nguyên tác: How to think like Einstein
Tác giả: Scott Thorpe
Ký hiệu tác giả: TH-S
Dịch giả: Phạm Trần Long
DDC: 371.3 - Phương pháp hướng dẫn và học tập
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008766
Nhà xuất bản: Lao động
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 322
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Chương 1: Bí mật của Einstein 11
Chương 2: Tư duy như Einstein 26
Chương 3: Xác định đúng vấn đề 41
Chương 4: Không có ý tưởng tồi 74
Chương 5: Phá vỡ khuôn mẫu 89
Chương 6: Gieo hạt 111
Chương 7: Phá vỡ nguyên tắc 169
Chương 8: Phát triển một giải pháp 205
Chương 9: Tránh tai họa 240
Chương 10: Tư duy theo kiểu Einstein trong tổ chức 254
Chương 11: Tư duy như Einstein mỗi ngày 279
Phụ lục A: Các hình thức tư duy theo cách của Einstein 302
Phụ lục B: Các phương trình của Einstein 317