Sơ đồ tư duy
Tác giả: Tony Buzan
Ký hiệu tác giả: BU-T
Dịch giả: Lê Huy Lâm
DDC: 371.3 - Phương pháp hướng dẫn và học tập
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008443
Nhà xuất bản: Tổng Hợp TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 375
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Giới thiệu tác giả 13
Lời nói đầu 18
Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng cuốn Sơ đồ tư duy 27
PHẦN MỘT: KIẾN TRÚC TỰ NHIÊN 37
1. Bộ não kỳ diệu 40
2. Những Bộ óc Lớn 54
3. Khi bộ não bị kìm hãm 58
4. Tư duy Mở rộng 69
5. Lộ trình phía trước 73
PHẦN HAI: NỀN TẢNG 76
6. Động não với Từ 77
7. Động não với Hình Ảnh 93
8. Từ động não đến Sơ đồ Tư duy 103
9. Lập sơ đồ Tư duy 106
PHẦN BA: CẤU TRÚC 117
10. Các nguyên tắc chỉ đạo 118
11. Tạo phong cách riêng 147
PHẦN BỐN: TỔNG HỢP 151
12. Chọn lựa 152
13. Sắp xếp ý tưởng của bạn 163
14. Sắp xếp ý tưởng của người khác 170
15. Trí nhớ 178
16. Tư duy sáng tạo 185
17. Sơ đồ tư duy tập thể 195
PHẦN NĂM: CÁC ỨNG DỤNG 206
Cá nhân  
18. Tự phân tích 207
19. Giải quyết vấn đề 216
20. Nhật ký Sơ đồ Tư duy 233
Gia đình  
21. Học tập và kể chuyện trong gia đình 240
Giáo dục  
22. Tư duy 254
23. Giảng dạy 263
24. Tạo sơ đồ tư duy chủ đạo 277
Kinh doanh và các lĩnh vực chuyên môn  
25. Hội họp 290
26. Thuyết trình 296
27. Quản lý 307
28. Sơ đồ Tư duy Vi tính 231
Tương lai  
29. Hướng đến một thế giới Tư duy mở rộng và Hiểu biết Trí Tuệ 339
PHẦN SÁU: PHỤ LỤC  
Ghi chú của cuộc thi đố Những Bộ óc Lớn 356
Đáp án cuộc thi đố Những Bộ óc Lớn 336
Cùng một tác giả 367
Thư mục tham khảo 371