Đừng để nước đến chân mới nhảy
Phụ đề: Những bí kíp sáng tạo trong quản lý kế hoạch hàng ngày
Tác giả: Jocelyn K. Glei
Ký hiệu tác giả: GL-J
Dịch giả: Nguyễn Chánh, Nguyễn Trang
DDC: 371.3 - Phương pháp giảng dạy và học tập
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009811
Nhà xuất bản: Lao động
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 253
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Xây dựng thói quen, tìm kiếm sự tập trung và mài sắc tư duy sáng tạo 5
99U là gì? 11
Trang bị cho một kỷ nguyên làm việc mới 12
1. XÂY DỰNG THÓI QUEN VỮNG CHẮC  
Nền tảng cho một thói quen hiệu quả 25
Khai thác sức mạnh của sự đều đặn 35
Cải thiện thực hành sáng tạo 45
Lồng khoảng phục hồi vào ngày làm việc 53
Tìm chỗ cho sự cô tịch 65
Bí quyết bỏ túi 70
2. ĐI TÌM SỰ TẬP TRUNG TRONG MỘT THẾ GIỚI PHÂN VÂN  
Sắp xếp thời gian cho tư duy sáng tạo 77
Gạt đa nhiệm ra khỏi kho vốn 87
Thấu hiểu các cưỡng ép 97
Học cách sáng tạo trong hỗn loạn 107
Hướng về bản thân 117
Bí quyết bỏ túi 126
3. THUẦN HÓA CÔNG CỤ  
Khiến e-mail trở nên quan trọng 133
Sử dụng mạng truyền thông xã hội một cách cẩn trọng 143
Cân nhắc lại và kết nối không ngừng 155
Nhận thức rõ về tính toán có ý thức 163
Khôi phục lòng trự trọng 173
Bí quyết bỏ túi 180
4. MÀU SÁNG ÓC SÁNG TẠO  
Sáng tạo cho bạn, và chỉ cho bạn mà thôi 187
Rèn luyện tâm trí sẵn sàng đưa ra ý tưởng 199
Dẫn dụ trí óc vào miền sáng tạo 209
Buông bỏ sự cầu toàn 219
Thoát khỏi bế tắc 231
Bí quyết bỏ túi 242
CODA: LỜI KÊU GỌI HÀNH ĐỘNG  
Bạn có thể chuyên nghiệp đến đâu? 247