Tư duy hậu Socrates
Phụ đề: Cuộc cách mạng thay đổi tư duy để trở nên vượt trội trong thời đại mới
Tác giả: Edward De Bono
Ký hiệu tác giả: BO-E
Dịch giả: Cẩm Thu
DDC: 153.4 - Ý tưởng, tư duy, lập luận, phán đoán
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0014011
Nhà xuất bản: Đại Học Kinh Tế Quốc Dân
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 21
Số trang: 387
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014012
Nhà xuất bản: Đại Học Kinh Tế Quốc Dân
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 21
Số trang: 387
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích