Esprit
Tác giả: Jean - Marie Domenach
Ký hiệu tác giả: DO-J
DDC: 153.4 - Ý tưởng, tư duy, lập luận, phán đoán
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011617
Nhà xuất bản: Péguy Reconnu
Năm xuất bản: 1964
Khổ sách: 21
Số trang: 542
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích