Đức Giêsu Nazareth
Phụ đề: Theo cái nhìn lịch sử
Tác giả: Lm. Vincent Lê Phú Hải, OMI
Ký hiệu tác giả: LE-H
DDC: 232.1 - Chúa Giêsu (Kitô học)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013052
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 23
Số trang: 383
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013058
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 23
Số trang: 383
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013080
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 23
Số trang: 383
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 5
Lời ngỏ cho lần tái bản 2020 13
CHƯƠNG A: NHẬP ĐỀ  15
1. Tóm lược tiến trình đi tìm khuôn mặt Đức Giêsu lịch sử 15
1.1. Đợt nghiên cứu thứ nhất (cuối thế kỷ thứ XVIII) 16
1.2. Đợt nghiên cứu thứ hai với trường phái phê bình hình thức (từ năm 1950) 23
1.3. Đợt nghiên cứu thứ ba (từ năm 1970) 25
1.4. Jesus Seminar 30
1.5. Những điều các nhà nghiên cứu hôm nay đang hướng tới  33
Niên đại có liên quan đến Đức Giêsu 35
2. Vấn đề nguồn sử liệu 36
2.1. Nguồn tài liệu ngoài Kitô giáo 43
a. Những văn bản tiếng Hy Lạp 44
b. Những văn bản tiếng Latinh 45
c. Những nguồn tài liệu đến từ Do Thái 49
d. Nguồn tài liệu đến từ kinh Coran của Hồi giáo 62
2.2. Nguồn tài liệu đến từ Kitô giáo 63
a. Những tiêu chuẩn xác định sử tính 63
b. Nguồn tài liệu đến từ Thư quy hay Quy điển 66
c. Thư bộ Phaolô 73
d. Tin Mừng 74
e. Nguồn tài liệu đến từ Ngụy thư 120
f. Những Tin Mừng đến từ Kitô hữu gốc Do Thái 132
g. Một vài thủ bản Tin Mừng 137
h. Di ngôn ngoài Tin Mừng (agrapha) 138
i. Nguồn tài liệu đến từ truyền thống Giáo phụ 141
j. Khoa khảo cổ 146
Kết luận 165
CHƯƠNG B: CHÂN DUNG ĐỨC GIÊSU 169
1. Bối cảnh 169
1.1. Xứ Galilê 169
1.1.1. Hai thành phố: Sepphoris và Tibêriát 173
1.1.2. Hai thị trấn: Nazareth và Caphácnaum 174
1.1.3. Ngôn ngữ tại Galilê 176
1.1.4. Tình hình kinh tế 178
1.1.5. Tình hình chính trị 179
1.2. Kinh thành Giêrusalem 180
1.3. Khung cảnh lịch sử 182
1.3.1. Thời lưu đày Babylone 182
1.3.2. Ảnh hưởng Ba Tư 185
1.3.3. Ảnh hưởng Hy Lạp 187
1.3.4. Dưới triều đại nhà Átmônê 189
1.3.5. Dưới thống trị của người La Mã 189
1.3.6. Dòng họ nhà Hêrôđê 190
1.3.7. Quan tổng trấn Philatô 194
1.4. Do Thái giáo đầu thế kỷ công nguyên và các nhóm tôn giáo 198
1.4.1. Pharisêu/Biệt phái  200
1.4.2. Nhóm tư tế Sađuxêô 202
1.4.3. Nhóm ẩn sĩ Étxênô 205
1.4.4. Nhóm Nazareth & phong trào Tẩy giả 206
1.4.5. Nhóm bảo hoàng Hêrôđê 206
1.4.6. Nhóm quốc gia cực đoan Xêlôtê 208
1.4.7. Cộng đoàn Do Thái kiều cư (diaspora) 209
1.5. Do Thái giáo đầu thế kỷ 1 211
1.5.1. Cơ chế tổ chức Do Thái giáo 211
1.5.2. Hội đường và việc Phụng tự 219
1.5.3. Các đại lễ 221
2. Lý lịch Đức Giêsu 228
2.1. Gia đình 228
2.2. Nơi và năm sinh 229
2.3. Bethlehem 235
2.3.1. Giả thuyết sinh ra tại Nazareth 239
2.4. Lý do: cuộc kiểm tra dân số của ông Quirinius 240
2.5. Năm sinh 242
2.6. Gia đình Đức Giêsu 242
2.6.1. Giacôbê: người anh em của Chúa 244
2.6.2. Ý nghĩa từ ngữ “anh em Đức Giêsu” (Mc 6,3; Mt 13,55-56) 245
2.7. Những năm ẩn dật tại Nazareth 248
2.8. Nghề nghiệp: “tektôn = thợ mộc?” 249
2.9. Sứ vụ công khai 252
2.9.1. Năm khởi đầu: 27-28  252
2.9.2. Năm kết thúc: Đức Giêsu qua đời ngày 7.4.30 257
2.9.3. Tương quan giữa Đức Giêsu và Gioan Tẩy Giả 260
2.9.4. Nhóm môn đệ 269
3. Sứ điệp 278
3.1. Lời Đức Giêsu giảng 278
3.2. Dân chúng và những thành phần chống đối  286
3.3. Sứ điệp căn bản: Nước Thiên Chúa 289
3.3.1. Tin Mừng là Nước Thiên Chúa 291
3.3.2. Thiên Chúa cai trị 293
3.3.3. Trong Đức Giêsu, Nước Trời tương lai được thực hiện 294
4. Đức Giêsu và truyền thống Do Thái 296
4.1. Thiên Chúa Đức Giêsu 296
4.2. Đức Giêsu và lề luật 297
4.2.1. Luật ngày Sabát 299
4.2.2. Những nghi thức trong sạch 301
4.2.3. Vấn đề ăn chay 303
4.2.4. Vấn đề ly dị 304
4.2.5. Giới luật Yêu thương 305
5. Khuôn mặt Đức Giêsu 306
5.1. “Thầy” (Rabbi) 306
5.2. Ngôn sứ 307
5.3. Đấng Mêsia/Kitô 309
5.4. Con Người 311
5.5. Con Thiên Chúa 314
5.6. Người làm phép lạ 316
5.6.1. Phép lạ trong các Tin Mừng 318
5.6.2. Phép lạ trừ quỷ và chữa bệnh 319
5.6.3. Ba người được sống lại 320
5.6.4. Phép lạ trên vũ trụ và thiên nhiên 321
5.7. Đón tiếp những người bị xã hội ruồng bỏ 321
CHƯƠNG C: TỪ CÕI CHẾT ĐI VÀO CUỘC SỐNG 325
1. Đức Giêsu chịu thương khó 327
1.1. Những nguồn sử liệu ngoài Tin Mừng 327
1.2. Tân ước và Tin Mừng 328
1.3. Hệ thống pháp lý Giuđê thời Đức Giêsu 333
1.3.1. Bối cảnh lịch sử 333
1.3.2. Hệ thống pháp lý trong những tỉnh của đế quốc La Mã 334
1.3.3. Hệ thống pháp lý theo Kinh Thánh 335
1.3.4. Án tử hình 337
1.4. Diễn tiến biến cố thương khó  338
1.4.1. Bị bắt 338
1.4.2. Lý do Đức Giêsu bị bắt 340
1.4.3. Bối cảnh lịch sử các vụ án 341
1.4.4. Vụ án Do Thái trước Hội đồng công tọa (sanhédrin) 342
1.4.5. Vụ án La Mã 345
1.4.6. Nơi Pháp đình  347
1.4.7. Quyết định vụ án 348
1.4.8. Lý do Đức Giêsu bị kết án đóng đinh 349
1.4.9. Đóng đinh 351
1.4.10. Núi Sọ (Golgotha) 353
1.4.11. Phút cuối cùng 354
1.4.12. Chôn cất 356
2. Đức Giêsu và những khởi đầu niềm tin Kitô giáo 359
2.1. Các môn đệ công bố lòng tin hay lời rao giảng tiên khởi (Kerygma) 362
2.2. Hai hình ảnh diễn tả biến cố Phục sinh  363
2.3. Các môn đệ cử hành lòng tin 364
2.4. Các môn đệ trình bày đức tin 368
2.4.1. Ngôi mộ mở (Mc 16,1-8; Mt 28,1-8; Lc 24,1-12; Ga 20,1-10) 368
2.4.2. Trình thuật hiện ra đưa các môn đệ làm chứng nhân (Mt 28,16-20) 370
2.4.3. Trình thuật diễn đạt kinh nghiệm Kitô giáo 375
Kết Luận 379
Tạm kết 381
Thư mục 384