Identity and Idolatry
Phụ đề: The Image of God and its Inversion
Tác giả: Richard Lints
Ký hiệu tác giả: LI-R
DDC: 233.5 - Con người theo hình ảnh Thiên Chúa
Ngôn ngữ: Anh
Tập - số: Vol 36
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012952
Nhà xuất bản: Apollos
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 192
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích