Toi, qui deviens homme!
Tác giả: Jean Le Presbytre
Ký hiệu tác giả: PR-J
DDC: 233.5 - Con người theo hình ảnh Thiên Chúa
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012675
Nhà xuất bản: Casterman
Năm xuất bản: 1958
Khổ sách: 19
Số trang: 242
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích