Huyền nhiệm đời người
Nguyên tác: On the body
Tác giả: HY. Carlo Maria Martini
Ký hiệu tác giả: MA-C
Dịch giả: Lm. Montfort Phạm Quốc Huyên, O.Cist
DDC: 233.5 - Con người theo hình ảnh Thiên Chúa
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010444
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 138
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Đang mượn
Mã số: 617BC0010448
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 138
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời tựa 5
PHẦN I: HUYỀN NHIỆM ĐỜI NGƯỜI 7
Chương 1: Sức khỏe và bệnh tật 9
Chương 2: Thân xác là gì? 19
Chương 3: Một nửa khác và tính dục 28
Chương 4: Các bí tích 45
Chương 5: Sự Phục sinh của thân xác 72
PHẦN II: HÀNH TRÌNH CUỘC ĐỜI 83
1. Kẻ lớn nhất là người phục vụ 85
2. Sự kiên nhẫn trong mục vụ 90
3. Ai có sẽ được cho thêm 95
4. Các dụ ngôn, một gương kiên nhẫn 100
5. Con Thiên Chúa và Con Người 104
6. Thành Giêrusalem từ trời xuống 109
7. Hành trình phục vụ 115
8. Giáo hội bảo vệ sự sống con người 120
9. Ý nghĩa của lao động 128