Quan niệm Kitô giáo về con người
Tác giả: Jean Mouroux
Ký hiệu tác giả: MO-J
Dịch giả: Trần Thái Đỉnh
DDC: 233.5 - Con người theo hình ảnh Thiên Chúa
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002258
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1997
Khổ sách: 20
Số trang: 391
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002410
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1997
Khổ sách: 20
Số trang: 391
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu 5
Những giá trị của cái có thời gian  
Chương I : Giá trị Kitô giáo của cái có thời gian 9
Chương II. Giá trị Kitô giáo của vũ trụ  
Chương III:  Sự cao cả của thân xác 34
Chương IV: Sự hèn kém của thân xác  
Chương V: Sự cứu chuộc của thân xác 62
Những Giá trị tinh thần  
Chương VI: Nhân vị con người 115
Chương VII: Sự tự do tinh thần 163
Chương VIII: Sự tự do của Kitô giáo 205
Chương IX: Tình yêu 228
Chương X: Đức Ái 279
Kết luận: Res sacra, Hôm 387
Con người, sự vật linh thánh