Thần học về thân xác
Phụ đề: Tình yêu phàm nhân trong kế hoạch thần linh
Tác giả: ĐGH. Gioan Phaolô II
Ký hiệu tác giả: PH-G
Dịch giả: Gm. Luy Nguyễn Anh Tuấn
DDC: 233.5 - Con người theo hình ảnh Thiên Chúa
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007972
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 901
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009998
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 901
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013046
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 901
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013923
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 901
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Giới thiệu 5
Dẫn nhập 9
I. Các kinh nghiệm nhân bản nguyên thủy 10
1. Sự đơn đọc nguyên thủy: khám phả đầu tiên về "ngã vị tính” 10
2. Sự hợp nhất nguyên thủy: hiệp thông các ngôi vị 13
3. Sự trần truồng nguyên thủy: chìa khóa để biểu lộ kế hoạch ban đầu của Thiên Chúa 15
II. Các phẩm chất của thân xác nhân vị 19
1. Thân xác con người có tính «biểu tượng» 19
2. Thân xác con người có tính hợp hôn 21
3. Thân xác con người thì tự do, nhưng đồng thời cũng trong tình trạng sa ngã 23
4. Thân xác con người được cứu chuộc 24
TẬP MỘT: THUỞ BAN ĐẦU  
1. Tọa đàm với Đức Kitô về nền tảng của gia đình 29
2. Định nghĩa khách quan về con người trong trình thuật tạo dựng thứ nhất 34
3. Định nghĩa chủ quan về con người trong trình thuật tạo dựng thứ hai 41
4. Sự liên hệ giữa tình trạng vô tội nguyên thủy và tình trạng được cứu chuộc nhờ Đức Kitô 48
5. Con người đi tìm định nghĩa chính mình 55
6. Con người từ tình trạng đơn độc nguyên thủy đến tình trạng ý thức mình là một nhân vị 62
7. Chọn lựa giữa cái chết hay sự bất tử định nghĩa con người 67
8. Sự hợp nhát nguyên thủy của người nam và người nữ trong nhân tính 73
9. Con người cũng trở thành hình ảnh của Thiên Chúa qua sự hiệp thông liên vị 81
10. Giá trị của hôn nhân đơn nhất và bất khả phân ly dưới ánh sáng của các chương đầu sách sáng thế 89
11. Ý nghía những kinh nghiệm nguyên thủy của con người 96
12. Tính nhân vị tròn đầy trong tình trạng vô tội nguyên thủy 103
13. Tạo thành như là tặng phẩm căn bản và nguyên thùy 110
14. Mạc khải và khăm phá ý nghĩa hợp hôn của thân xác 117
15. Nhân v| lầ một tặng phẩm trong tự do của tình yêu thưang 124
16. Ý thức về ý nghĩa của thân xác và sự vô tội nguyên thủy 132
17. Sự trao hiến xác thân tạo nên một mối hiệp thông đích thực 139
18. Sự vô tội nguyên thủy và tình trạng lịch sử của con người 146
19. Với bí tích thân xác con người cảm thấy mình là chủ thể của sự thánh thiện 152
20. Ý nghĩa của sự biết theo Kinh thánh trong cuộc sống hôn nhân 158
21. Mầu nhiệm người nữ được mạc khải trong mẫu tính 165
22. Chu kì biết-sinh hạ và viễn tượng sự chết 174
23. Những vấn đề về hôn nhân trong cái nhìn toàn diện về con người 181
TẬP HAI: CON TIM ĐƯỢC CỨU RỖI 189
24. Đức Kitô gọi mời "trái tim” con người 191
25. Nội dung đạo đức học và nhân học của giới răn “chớ ngoại tình" 198
26. Dục vọng là hậu quả của giao ước với Thiên Chúa bị đổ vỡ 204
27. Ý nghĩa của sự trần truồng nguyên thủy thay đổi hoàn toàn 211
28. Thân xác không chịu phục tùng tinh thần đe dọa sự thống nhất của con người - nhân vật 219
29. Ý nghĩa của sự xấu hổ nguyên thủy trong tương quan liên vị nam - nữ 226
30. Sự thống trị tha nhân trong mối tương quan liên vị 232
31. Dục vọng với ba mặt của nó đã giới hạn ý nghĩa hợp hồn của thân xác 238
32. Dục vọng xác thịt làm biến dạng mối quan hệ giữa nguời nam và người nữ 245
33. Hiệp thông giữa các ngôi vị trong ý muốn trao hiến cho nhau 251
34. Diễn từ trên núi cho những người thời đại chúng ta 257
35. Nội dung của giới răn "chớ ngoại tình” 262
36. Ngoại tinh theo nghĩa của lề luật và trong ngôn ngữ của các tiên tri 268
37. Ngoại tình theo nghĩa của Đức Kitô: dấu chỉ bị bóp méo giao ước cá vị bị đổ vỡ 275
38. Ý nghĩa của tội ngoại tình dịch chuyền từ thân xác vào tâm hồn 283
39. Dục vọng tách rời khỏi ý nghĩa hợp hồn của thân xác 290
40. Thèm muốn là sự thu hẹp hữu ý viễn cảnh của trí tuệ và tâm hồn 297
41. Dục vọng đẩy người nam và người nữ xa rời viễn cảnh của nhân vị và “hiệp thông" 303
42. Xây dựng ý nghĩa đạo đức mới nhờ khám phá lại các giá trị 309
43. Chú giải khái niệm dục vọng về tâm lí học và thần học 317
44. Các giá trị Tin mừng và các bổn phận của tâm hồn con người 324
45. Giá trị của thân xác thực hiện theo ý định của tạo hoá 330
46. Sức mạnh nguyên thủy của tạo dựng phải trở thành sức mạnh cứu chuộc cho con người 337
47. Gặp gỡ giữa "ái tình" và "đạo đức" sinh hoa kết quả trong tâm hồn con người 345
48. Sự bộc phát thật sự cố tính nhân văn khi đó là hoa quả chín muồi của tâm hồn 352
49. Đức Kitô mời gọi ta tìm gặp lại những sức mạnh sinh động của con người mới 358
50. Truyền thông cựu ước và ý nghĩa mới của sự trong sạch 366
51. Lối sống theo tính xác thịt và sự công chính hóa trong Đức Kitô  373
52. Đối nghịch giữa xác thịt và thần khí và sự "công chính hóa" trong đức tin 383
53. Sự tự do đích thực 390
54. Sự thánh thiện và kính trọng thân xác trong đạo lí của thánh Phaolô 396
55. Diện mạo của thân xác theo thánh Phaolô và đạo lí về sự thanh sạch 402
56. Nhân đức thanh sạch thể hiện đời sống theo Thần khí 409
57. Đạo lí của thánh Phaolô về sự thanh sạch như là “đời sống theo thần khí" 416
58. Hoạt động tích cực của một tâm hôn thanh khiết 423
59. Giáo dục thân xác, trật tự luân lí, biểu lộ tình cảm 431
60. Thân xác con người "đẽ tái” của các công trinh nghệ thuật 349
61. Công trình nghệ thuật phải luôn tuân thủ qui luật của sự trao hiến và trao hiến hỗ tương 445
62. Những giới hạn về đạo đức trong các công trình nghệ thuật và trong sản xuất các phương tiện truyền thông nghe - nhìn 452
63. Trách nhiệm đạo đức của các nghệ sĩ trong hoạt động nghệ thuật liên hệ tới chủ đề thân xác con người  458
Tập Ba: XÁC THỂ PHỤC SINH 467
64. Lời lẽ trong "cuộc đối chất với những ngưởi Sa-đốc" thiết đối với thân học về thân xác 469
65. Thiên Chúa hàng sống khi kết ước với con người canh tân liên tục chính thực tại sự sống 475
66. Đạo lí về Phục sinh và sự hình thành nhân học thần luận 483
67. Nhân vật nên trọn hảo nhờ phục sinh 490
68. Lời Đức Kitô nói về sự phục sinh hoàn tất mạc khải về thân xác 496
69. Những lời của Đức Kitô nói về hôn nhân là ngưỡng cửa mới của sự thật toàn diện về con người  502
70. Chú giải của thánh Phaolô về giáo lí sự phục sinh  510
71. Quan niệm về con người của thánh Phaolô trong chú giải về phục sinh 518
72. Tâm linh hóa nguồn mạch để thân xác được bất diệt 524
73. Ý niệm về đời sống trinh khiết hay độc thân như là một tiền dự sự phục sinh và là dấu chỉ cánh chung  533
74. Ơn gọi sống khiết tịnh trong thực tại đời sống trần thế 539
75. Tuơng quan giữa bậc độc thân "vì Nước Trời" và sự phong nhiêu siêu nhiên của tâm linh con người 545
76. Bởi hôn nhân và khiết tịnh soi sáng lẫn cho nhau 551
77. "Quí trọng" bậc sống độc thân khiết tinh hơn không có nghĩa là xem thường đỡi sống hôn nhân 557
78. Đời hôn nhân và độc thân vì Nước Trời bổ túc cho nhau 564
79. Bộc thân khiết tinh: Lời từ khước vì tình yêu 570
80. Độc thân khiết tịnh vì Nước Trời và ý nghĩa hợp hôn của thân xác 578
81. Độc thân khiết tịnh "vì Nước Trời" và “đạo đức" của đời sống hôn nhân và gia đình 585
82. Giải thích của thánh Phaolô về đời sống trinh khiết và hôn nhân 590
83. Tôn quý bậc độc thân trinh khiết và bận tâm đối với những sự thuộc về Chúa 596
84. Ân sủng của Chúa hoạt động trong mỗi người trong chọn lựa đời sống trinh khiết hay hôn nhân 604
85. "Sự nhượng bộ” của thánh Phaolô trong việc vợ chồng kiêng cữ trong linh đạo của thần học về thân xác 611
86. Niềm hi vọng chiến thắng tội lỗi trong mầu nhiệm cứu chuộc thân xác 619
Tập Năm: ĐỜI SỐNG HÔN NHÂN KITÔ GIÁO 627
87. Hôn nhân bi tích theo thư của thánh Phaolô gửi tín hữu Êphêsô  629
88. Mầu nhiệm Đức Kitô trong Hội thánh và lời mời gọi bắt chước Thiên Chúa 636
89. Đức Kitô là nguồn mạch và là người mẫu cho tương quan giữa các cặp vợ chồng  643
90. Hội thánh và hôn nhân được hiểu biết sâu sắc hơn qua thư gửi các tín hữu Êphêsô  649
91. Mối quan hệ Đức Kitô - Hội thánh và quan hệ hôn nhân chồng - vợ cốt yếu là những tương quan giữa hai chủ thể  655
92. Tình là điều kiện tạo nên sự hợp nhất vợ chồng trên bình diện luân lí  663
93. Quan hệ giữa Hội thánh như là bí tích với một bí tích rất xa xưa: Hôn phối  670
94. Những khía cạnh luân lí của ơn gọi Kitô hữu với  677
95. Tình yêu phu thê và giao ước trong truyền thống các tiên tri 684
96. Hình ảnh loại suy tình yêu phu thê biểu lộ tính cách triệt để của ân sủng  692
97. Hôn nhân là thành phần cấu thành sự trọn vẹn của bí tích tạo thành  699
98. Sự thất bại của bí tích nguyên thủy được phục hồi nhờ ơn cứu chuộc của hôn phối - bí tích 707
99. Hôn nhân là thành phần cấu thành trọn vẹn của nhiệm cuộc bí tích mới 714
100. Tính bất khả phân li của bí tích hôn phối trong mầu nhiệm "cứu chuộc thân xác" 720
101. Trong hôn nhân con người dục vọng được ban cho “đạo đức của ơn cứu chuộc thân xác” 726
102.  Hôn nhân- bí tích được hoàn tất trong viễn tượng của niềm hi vọng cánh chung  733
103.  Hôn nhân - bí tích soi sáng cho ý nghĩa hôn phối và ý nghĩa cứu chuộc của tình yêu  742
104. "Ngôn ngữ thân xác" ẩn chứa nên dấu chỉ bí tích của sự hiệp thông vợ chồng  750
105. Ý nghĩa hợp hôn của thân xác con người tương hợp với ý nghĩa hôn phối của giao ước  757
106. Dấu chỉ "sám ngôn của thân xác" trong lời tuyên bố ưng thuận vợ chồng  764
107. Sử dựng đúng đắn "ngôn ngữ của thân xác” lá bằng chứng xứng hợp của tiên tri thật  771
108. Dục vọng không cản ngăn ta đọc lại trong sự thật “ngôn ngữ thân xác" 776
109. Quay lại chủ đề vé tình yêu của con người trong ké hoạch của Thiên Chúa  781
100. Tiếp tục giáo lí về dấu chỉ bí tích của hôn nhân  790
111. Kết thúc giáo lí về tình yêu theo "Diễm tình ca”  796
112. Tình yêu thì đáng tin cậy trong cuộc chiến thắng của sự thiện  802
113. "Mầu nhiệm cao cả” của tình yêu phu thê 807
Tập Sáu: TÌNH YÊU VÀ SỰ PHONG NHIÊU 813
114. Không thể tách biệt cứu cánh hợp nhất yêu thương và sinh sản trong hành vi vợ chồng  815
115. Chuẩn mục của "Humanae Vitae" được rút ra từ luật tự nhiên  820
116. Thông điệp "Humanae Vitae"  giải đáp cho những câu hỏi của con người ngày nay  825
117. Làm cha làm mẹ có trách nhiệm dưới ánh sáng của “Humanae Vitae" 831
118. Xác nhận lần nữa tính chất bất hợp pháp của việc phá thai, ngừa thai và triệt sản trực tiếp  836
119. Xác nhặn lại đạo lí cốt yếu của Hội thánh về việc truyền sinh  840
120. Điều hòa sinh sản là hoa quả của tình yêu thanh khiết vợ chồng  846
121. "Phương pháp tự nhiên” không thể tách biệt vớiI phạm vi đạo đức  852
122. Làm cha làm mẹ có trách nhiệm là thành phần của toàn thể linh đạo hôn nhân về gia đình  858
123. Tình yêu gắn liền với đức khiết tịnh biểu lộ qua sự tiết dục 863
124. Tiết dục bảo vệ phẩm giả của hành vi vợ chồng  868
125. Nhân đức tiết độ gắn liền với toàn thể linh đạo hôn nhân  874
126. Đức tiết độ phát triển sự hiệp thông ngôi vị giữa người nam và người nữ 880
127. Điều hòa sinh sản chân chính là thành phần của linh đạo hôn nhân và gia đình 884
128. Tôn trọng công trình của Thiên Chúa là nguồn mạch của linh đạo hôn nhân 890
129. Giải đắp những câu hỏi về hôn nhân và sinh sản thuộc phạm vi Kinh thánh - Thần học 895