Questo è L'uomo
Tác giả: Antonino Anile
Ký hiệu tác giả: AN-A
DDC: 233.5 - Con người theo hình ảnh Thiên Chúa
Ngôn ngữ: Ý
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011249
Nhà xuất bản: W. W. Norton & Company
Năm xuất bản: 1960
Khổ sách: 22
Số trang: 453
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0011912
Nhà xuất bản: Vallecchi
Năm xuất bản: 1943
Khổ sách: 23
Số trang: 464
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích