De l'âme humaine
Tác giả: L. Lavelle, R. Le Senne
Ký hiệu tác giả: LAV
DDC: 233.5 - Con người theo hình ảnh Thiên Chúa
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011492
Nhà xuất bản: Aubier
Năm xuất bản: 1951
Khổ sách: 21
Số trang: 558
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích