Who Shall Ascend the Mountain of the Lord
Phụ đề: A Biblical Theology of the Book of Leviticus
Tác giả: L. Michael Morales
Ký hiệu tác giả: MO-L
DDC: 223 - Các sách Lịch sử và Ngôn sứ
Ngôn ngữ: Anh
Tập - số: Vol 37
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012940
Nhà xuất bản: Apollos
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 23
Số trang: 349
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích