Finding Favour in the Sight of God
Phụ đề: A Theology of Wisdom Literature
Tác giả: Richard P. Belcher Jr
Ký hiệu tác giả: BE-R
DDC: 223 - Các sách Lịch sử và Ngôn sứ
Ngôn ngữ: Anh
Tập - số: Vol 46
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012936
Nhà xuất bản: Apollos
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 23
Số trang: 244
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích