Histoire sainte le peuple de la Bible
Tác giả: Daniel Rops
Ký hiệu tác giả: RO-D
DDC: 223 - Các sách Lịch sử và Ngôn sứ
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011621
Nhà xuất bản: Librairie Arthème Fayard
Năm xuất bản: 1943
Khổ sách: 17
Số trang: 466
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích