Để đọc các ngôn sứ
Tác giả: Chantal Reynier
Ký hiệu tác giả: RE-C
Dịch giả: Thiên Hựu, Xuân Hùng
DDC: 223 - Các sách Lịch sử và Ngôn sứ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009114
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2017
Khổ sách: 21
Số trang: 326
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009210
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2017
Khổ sách: 21
Số trang: 326
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Đang mượn
Mã số: 617BC0013160
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2017
Khổ sách: 21
Số trang: 326
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Chương I: Ngôn sứ, ông là ai...? 15
Chương II: Từ các ngôn sứ đến Đức Giêsu, một Tin mừng? 43
Chương III: A-mốt: Tiếng nói "gầm lên" 57
Chương IV: Hô-sê, nhân chứng một tình yêu như điên 91
Chương V: Isaia, sứ giả của "Đấng thánh của Israel" 125
Chương VI: Giê-rê-mi-a: Đam mê vì Lời Chúa 175
Chương VII: Ê-dê-ki-en: Nhà thị kiến nhìn ngắm vinh quang 225
Chương VIII: Các ngôn sứ thời trở về sau lưu đày 267
Chương IX: Giô-na, hay là ngôn sứ "bất đắc dĩ" 293
Kết luận 293