La Sainte Bilble
Phụ đề: Paralopomènes - Esdras - Néhémie - Tobie - Judith - Esther - Job
Tác giả: Louis PIROT, Albert Clamer
Ký hiệu tác giả: PI-L
DDC: 223 - Các sách Lịch sử và Ngôn sứ
Ngôn ngữ: Song ngữ
Tập - số: T4
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003952
Nhà xuất bản: Letouzey et Ané, Paris VI
Năm xuất bản: 1949
Khổ sách: 22
Số trang: 884
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003954
Nhà xuất bản: Letouzey et Ané, Paris VI
Năm xuất bản: 1949
Khổ sách: 22
Số trang: 884
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003962
Nhà xuất bản: Letouzey et Ané, Paris VI
Năm xuất bản: 1949
Khổ sách: 22
Số trang: 884
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích