Daniel
Tác giả: Jean Steinmann
Ký hiệu tác giả: ST-J
DDC: 223 - Các sách Lịch sử và Ngôn sứ
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011236
Nhà xuất bản: Les Éditions du Cerf
Năm xuất bản: 1950
Khổ sách: 17
Số trang: 180
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích