Histoire des livres de l'Ancien Testament
Tác giả: L. Demefeld
Ký hiệu tác giả: DE-L
DDC: 223 - Các sách Lịch sử và Ngôn sứ
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011941
Nhà xuất bản: Librairie Bloud & Gay
Năm xuất bản: 1929
Khổ sách: 17
Số trang: 176
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích