Các sách Giáo huấn
Tác giả: Nhóm phiên dịch các GKPV
Ký hiệu tác giả: NHOM
DDC: 223 - Các sách Lịch sử và Ngôn sứ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001724
Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 1997
Khổ sách: 21
Số trang: 752
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005410
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 21
Số trang: 610
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích