La Sainte Bible
Tác giả: L. CL. Fillion
Ký hiệu tác giả: FI-L
DDC: 225.5 - Các bản dịch Tân ước hiện đại
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: T8
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012468
Nhà xuất bản: Letouzey et Ané, Paris
Năm xuất bản: 1904
Khổ sách: 20
Số trang: 904
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích