La Sainte Bible
Tác giả: Albert Clamer
Ký hiệu tác giả: CL-A
DDC: 225.5 - Các bản dịch Tân ước hiện đại
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: Vol 9
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012213
Nhà xuất bản: Letouzey et Ané, Paris
Năm xuất bản: 1950
Khổ sách: 22
Số trang: 612
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích