II vangelo ogni giorno
Tác giả: Vincenzo Paglia
Ký hiệu tác giả: PA-V
DDC: 225.5 - Các bản dịch Tân ước hiện đại
Ngôn ngữ: Ý
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003823
Nhà xuất bản: Circolazione interna
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 16
Số trang: 191
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích