Novum Testamentum Graece et Latine
Tác giả: Augustinus Merk S. J.
Ký hiệu tác giả: ME-A
DDC: 225.5 - Các bản dịch Tân ước hiện đại
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012148
Nhà xuất bản: Romae
Năm xuất bản: 1948
Khổ sách: 16
Số trang: 856
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích