La Sainte Bible
Tác giả: L. Marchal
Ký hiệu tác giả: MA-L
DDC: 225.5 - Các bản dịch Tân ước hiện đại
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: T10
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011914
Nhà xuất bản: Letouzey et Ané, Paris VI
Năm xuất bản: 1950
Khổ sách: 23
Số trang: 540
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích