Kinh Thánh bằng hình. Cựu ước
Tác giả: Sweet Pubising
Ký hiệu tác giả: PU-S
Dịch giả: Đỗ Văn Thuấn
DDC: 221.071 - Nghiên cứu, chú giải và giảng dạy Cựu ước
Ngôn ngữ: Song ngữ
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010205
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 24
Số trang: 413
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích