Cựu kinh ca
Phụ đề: Thi hoá kinh Thánh Cựu ước
Tác giả: Trần Lưu Nguyễn
Ký hiệu tác giả: TR-N
DDC: 220.071 - Nghiên cứu, chú giải và giảng dạy Kinh Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009310
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 183
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 5
Lời ngỏ 7
Vài lời cảm tạ của tác giả và quan điểm nhỏ 9
Tạo dựng trời đất muôn loài 11
Vườn địa đàng, sa ngã, hình phạt 13
A-đam và các con: Cain, Aben và Sết 15
Sau cơn hồng thuỷ tới tháp Ba-ben 18
Sắc đẹp của nàng Sairai gây sóng gió ở Ai Cập 21
Giao ước Chúa ban: Con cái, xứ sở, kẻ nối dòng 23
Giao ước Chúa với tổ phụ Áp-ra-ham, Sa-ra sinh I-sa-ác 24
Huỷ diệt thành Sô-đôm, Mô-áp, Am-mon chào đời 26
Nàng Sa-ra và vua A-bi-mên, kết ước giữa vua Áp-ram 27
I-sa-ác lễ vật toàn thiêu, cưới nàng Rê-béc-ca 29
Áp-ram cưới vợ  sau, hai người con bất hoà của I-sác 32
I-sác cũng nhân vợ là em, trở nên thịnh vượng 34
Mười bốn năm kiên trì để có vợ Ra-khen và nàng Li-a 35
Nàng Li-a và Ra-khen chạy đua sinh nở 37
Từ giã bố vợ, Gia-cóp trở về giàu có  38
Gia-cóp nỗ lực và các con duy trì công đạo 40
Phá tượng thần, lập bàn thờ, chôn cất vợ cha 41
Các con trai của Esau và Gia-cóp 43
Giuda và Tama 44
Giuse: Từ tù nhân thành người cứu nhân độ thế 46
Giuse sum họp cùng gia đình 48
Giuse làm giàu cho Vua - Giacop nhận cháu là con 50
Cuối đời ông Giuse 52
Maisen chào đời 54
Sứ mạng của Maisen 56
Maisen thi hành sứ vụ 58
Biển đỏ và bài ca chiến thắng 62
Sa mạc, nước uống và của ăn mana, chim cút 66
Tảng đá cho nước trên núi Hô-rép - dẹp giặc Am-lách 68
Nhạc phụ chỉ giáo kế hoạch - núi Chúa: Sinai 69
Chỉ có Chúa - Mười điều răn 71
Các lề luật Chúa 73
Chúc phúc và giao ước 75
Maisen lên núi Chúa - Nhà Tạm 77
Bia lề luật Chúa - Con bò vàng 79
Lều hội ngộ - viết lại bia giao ước 82
Nhà tạm và hiệu lệnh di dời 85
Ô uế và bệnh phong cùi 86
Của lễ tạ tội và xá tội 88
Chỉ thị về luân lý và phụng tự 90
Các ngày lễ nghỉ trong tuần, trong tháng 92
Các năm thánh 94
Kiểm tra dân số 95
Cột mây dẫn đường - thịt chim cút 97
Maria bị xử phạt - thăm dò Canaan 99
Hình phạt cho những kẻ bất trung 101
Những kẻ nội loạn Cô-rê, Đa-tan và A-bi-rông bị huỷ diệt 103
Tai hoạ cho đám đông 14.700 người - quyền lợi Lêvi 105
Mạch nước Mê-ri-ba - Maria và Aaron qua đời 107
Israel thống trị 109
Nhớ những ngày đã qua 111
Đường vào đất hứa 113
Chúa cấm Maisen qua sông Giođan 115
Khuyên dân chúng giữ luật 117
Luật thứ hai: Mười điều răn 119
Tình yêu Thiên Chúa 120
Tiêu diệt dân ngoại 122
Tỏ lòng cảm tạ Thiên Chúa 124
Chúa ban đất hứa 127
Giữ giới răn - Lề luật Chúa 129
Luật quy định thống nhất nơi thờ phượng 131
Hình phạt cho những kẻ thờ tà thần 133
Nghiêm cấm thói tục ngoại giáo 135
Năm ân xá 137
Những ngày lễ lớn 139
Việc xử đoán - thờ tự dị đoan 141
Vua và tư tế 143
Bói toán - tà thuật - tiên tri 145
Thành thị - nơi trú ẩn 147
Nhân chứng - lòng can đảm 149
Đứa con ngỗ nghịch - thây kẻ tội lỗi 151
Một số luật khác 153
Những điều cấm kỵ 155
Cần ghi nhớ 157
Luật lệ nghiêm minh 159
Các nghi thức cần nhờ 161
Ca vịnh Maisen 163