La Bible
Phụ đề: Le trésor spirituel de l'humanité
Tác giả: Plusieurs Auteurs
Ký hiệu tác giả: AU-P
DDC: 221.071 - Nghiên cứu, chú giải và giảng dạy Cựu ước
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: Vol 3
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004120
Nhà xuất bản: Editions Planète, Paris
Năm xuất bản: 1955
Khổ sách: 27
Số trang: 440
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích