Tu sĩ. Ơn gọi và sứ mạng
Tác giả: Marcello de Carvalho Azevedo
Ký hiệu tác giả: AZ-M
Dịch giả: Lm. Carolo Hồ Bạc Xái
DDC: 256.2 - Các lời khấn Thánh hiến
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004919
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 164
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013604
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 164
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Chương I 5
Đi tìm căn tính của đời tu  
Tu là gì? Tu để làm chi?  
Chương II 12
Lời khấn nghèo  
Chương III 28
Đời tu và ưu tiên cho người nghèo  
Chương IV 37
 Lời khấn khiết tịnh  
Chương V 56
 Lời khấn vâng phục  
Chương VI 75
Một cách nhìn mới về đức vâng phục  
Chương VII 85
Quyết định của người và ý muốn của Chúa  
Chương VIII 98
Vâng phục, chọn những người nghèo vấn nạn của lương tâm  
Chương IX 114
Những chiều kích căn bản của một cộng đoàn tu  
Chương X 129
Sứ mạng Phúc âm hóa  
Chương XI 148
Người nữ tu trong Giáo Hội