Identity and Idolatry
Phụ đề: The image of God and its inversion
Tác giả: Richard Lints
Ký hiệu Tác giả: LI-R
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012952
Nhà Xuất bản: Apollos
Năm Xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 192
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích