Exalted Above the Heavens
Phụ đề: The risen and ascended Christ
Tác giả: Peter C. Orr
Ký hiệu Tác giả: OR-P
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012947
Nhà Xuất bản: Apollos
Năm Xuất bản: 2018
Khổ sách: 23
Số trang: 238
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích