On the resurrection of Jesus Christ
Tác giả: ĐGH. Benedicto XVI
Ký hiệu tác giả: BEN
DDC: 232.18 - Phục sinh, Hiện ra, Thăng thiên của Chúa Giêsu
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004700
Nhà xuất bản: Heinrich Schlier
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 19
Số trang: 79
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích