Gặp gỡ Đức Kitô Phục Sinh tại Galilê
Tác giả: Éloi Leclerc
Ký hiệu tác giả: LE-E
Dịch giả: Anh em Đà Lạt
DDC: 232.18 - Phục sinh, Hiện ra, Thăng thiên của Chúa Giêsu
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000842
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 20
Số trang: 104
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003169
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 20
Số trang: 104
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003506
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 20
Số trang: 104
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005272
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 20
Số trang: 104
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Dẫn nhập 5
1. Gặp lại Đấng Phục Sinh 11
2. Người là Chúa 21
3. Cái nhìn của Gioan 34
4. Miền Galilê của chư dân 44
5. Thời của Giáo Hội 55
6. Việc trở lại Galilê trong lịch sử Giáo hội 62
7. Xứ Galilê trong nội tâm ta 72
8. Tỉnh giấc đi 77
9. Ánh quang của Đức Giêsu Kitô 87
Kết luận 98