La montée du Calvaire
Tác giả: P. Louis Perroy
Ký hiệu tác giả: PE-P
DDC: 232.18 - Phục sinh, Hiện ra, Thăng thiên của Chúa Giêsu
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012169
Nhà xuất bản: P. Lethielleux
Khổ sách: 18
Số trang: 334
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích