Mầu nhiệm vượt qua trong lịch sử, phụng vụ và đời sống
Nguyên tác: Le Mystère Pascal
Tác giả: Raniero Cantalamessa
Ký hiệu tác giả: CA-R
Dịch giả: Lm. Micae Trần Đình Quảng
DDC: 232.18 - Phục sinh, Hiện ra, Thăng thiên của Chúa Giêsu
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010067
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 21
Số trang: 217
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010178
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 21
Số trang: 217
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Đang mượn
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
CHƯƠNG 1: “NGHI LỄ NÀY CÓ Ý NGHĨA GÌ?"  
Mầu nhiệm Vượt Qua trong Kinh Thánh và nơi các Giáo phụ 9
1. Hai bộ mặt của Vượt Qua 10
2. Vượt qua - Khổ nạn 15
3. Vượt qua - vượt qua 19
4. Tổng hợp của thánh Augustinô: Lễ vượt qua, vượt qua cuộc khổ nạn 21
CHƯƠNG 2: “NGƯỜI ĐÃ CHẾT VÌ TỘI LỖI CHÚNG TA”  
Mầu nhiệm Vượt qua trong lịch sử  31
1. Mầu nhiệm Vượt qua 32 
2. Ghếtsêmani, một cách cắt nghĩa thần học 37
3. Ghếtsêmani, một cách cắt nghĩa thần bí 43
4. Điều còn thiếu cho sự vâng phục của Đức Kitô 49
CHƯƠNG 3: “NGƯỜI ĐÃ SỐNG LẠI THẬT”  
Mầu nhiệm Vượt qua trong lịch sử (II) 55
1. “Hãy về nói với ông Phêrô” 55
2. Sự Phục sinh của Đức Kitô và mầu nhiệm Vượt qua 59
3. Sự Phục sinh của Đức Kitô: cách tiếp cận lịch sử 65
4. Sự Phục sinh của Đức Kitô: cách tiếp cận đức tin 77
CHƯƠNG 4: “ANH EM HÃY LÀM VIỆC NÀY MÀ TƯỞNG NHỚ ĐẾN THẦY”  
Mầu nhiệm Vượt Qua trong phụng vợ (I) 87
1. Sự tiến triển nghi thức của lễ Vượt qua 90
2. Ý nghĩa thần học của lễ Vượt qua 94
3. Làm thế nào gặp gỡ Chúa trong phụng vụ Vuợt qua 104
CHƯƠNG 5: TỘI HỒNG PHÚC!  
Mầu nhiệm Vượt qua trong phụng vụ (II) 109
1. Vượt qua và huấn giáo nhiệm tính... 109
2. “Đây là đêm”: lễ Vượt qua, sự hoàn tất lịch sử cứu độ 119
3. “Ôi, tội hồng phúc”: lễ Vượt qua như một sự canh tân thế giới 128
4. “Ôi, lễ Vượt qua vĩ đại và thánh thiện!”: một cái nhìn về lễ Vượt qua của các anh em Đông phương 134
5. Làm thế nào chuyển đạt di sản cho trẻ em. 139
CHƯƠNG 6: “ANH EM HÃY LOẠI BỎ MEN CŨ  
Mầu nhiệm Vượt qua trong đời sống (I) 143
1. Thanh tẩy tội lỗi 145
2. Thanh tẩy và canh tân 151 
CHƯƠNG 7: “HÃY TRỞ VÀO BÊN TRONG BẠN”  
Mầu nhiệm Vượt qua trong đời sống (II) 157 
1. Trở vào trong tâm hồn 160
2. Nội tâm, một giá trị đang gặp khủng hoảng 165
3. Nội tâm theo Kinh Thánh 168
4. Trở về với nội tâm 175
5. Ẩn sĩ và ẩn viện của ông 183
CHƯƠNG 8: HỠI LINH HỒN NGƯỜI KITÔ HỮU HAY RA KHỎI ĐỜI NÀY
Mầu nhiệm vượt qua trong sự chết 187
1. Từ sự chờ đợi ngày quang lâm đến giáo lý về tứ chung 188
2. Sự chết xét theo khía cạnh khôn ngoan 191
3. Sự chết, xét theo khía cạnh vượt qua 195
4. Người Kitô hữu trước cái chết 200
5. "Chị có tin không" 203
6. Sự chết là Thầy dạy 208
7. Sự chết, người rao giảng Kitô giáo 211
8. Sinh ra để có thể chết 215