La resurrection de Jesus
Tác giả: Paul de Haes
Ký hiệu tác giả: HA-P
DDC: 232.18 - Phục sinh, Hiện ra, Thăng thiên của Chúa Giêsu
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011921
Nhà xuất bản: Romae
Năm xuất bản: 1953
Khổ sách: 23
Số trang: 318
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích