La résurrection de Jésus mystere de salut
Tác giả: Francois - Xavier Durrwell, CSsR
Ký hiệu tác giả: DUR
DDC: 232.18 - Phục sinh, Hiện ra, Thăng thiên của Chúa Giêsu
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011791
Nhà xuất bản: Éditions Xavier Mappus
Năm xuất bản: 1963
Khổ sách: 25
Số trang: 439
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích