Who shall ascend the Mountain of the Lord
Phụ đề: A biblical theology of the book of Leviticus
Tác giả: L. Michael Morales
Ký hiệu Tác giả: MO-L
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012940
Nhà Xuất bản: Apollos
Năm Xuất bản: 2015
Khổ sách: 23
Số trang: 349
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích