Lược sử Giáo hội Việt Nam
Tác giả: Lm. Augustino Nguyễn Văn Trinh
Ký hiệu Tác giả: NG-T
DDC: 275.970 9 - Lịch sử Giáo hội Công giáo Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0006154
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm Xuất bản: 2008
Khổ sách: 21
Số trang: 372
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006155
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm Xuất bản: 2008
Khổ sách: 21
Số trang: 372
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006156
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm Xuất bản: 2008
Khổ sách: 21
Số trang: 372
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006157
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm Xuất bản: 2008
Khổ sách: 21
Số trang: 372
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích