Giáo hội Việt Nam thời các thánh tử vì đạo
Nguyên tác: Le Viet Nam des Martyrs et des Saints par Guy Marie, moise de Solesmes
Tác giả: Guy Marie Oury, OSB
Ký hiệu tác giả: OU-G
DDC: 275.970 9 - Lịch sử Giáo hội Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002130
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1986
Khổ sách: 20
Số trang: 272
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Chương I. Hội trương nhân văn và lịch sử 7
Chương II. Những nỗ lực đầu tiên để đưa Ki-tô giáo vào Việt Nam 16
Chương III. Cha Đắc Lộ và các tử đạo Việt Nam 25
Chương IV. Một hàng giáo sĩ bản xứ 34
Chương V. Những Giám mục cho Việt Nam 44
Chương VI. Tổ chức xứ truyền giáo 58
Chương VII. Giữa sự khoan dung và bách hại 73
Chương VIII. Nguyễn Ánh và Đức cha Bá Đa Lộc 89
Chương IX. Nước Việt thống nhất của Gia Long 107
Chương X. Cuộc truyền giáo được mở rộng có giới hạn 119
Chương XI. Các chỉ dụ của Minh Mạng 132
Chương XII. Cơn thử thách bắt đầu 143
Chương XIII. Tại Bắc Việt 158
Chương XIV. Những năm đãm máu 174
Chuowng XV. Một triều đại chấm dứt 189
Chương XVI. Một thời gian tạm yên ổn 206
Chương XVII. Những chiếu chỉ bắt đạo mới 220
Chương XVIII. Những do dự trong chính sách của Pháp 241
Chương XIX. Những cuộc tàn sát đại qui mô 254
Lời kết 267