Giáo hội Công giáo ở Việt Nam
Phụ đề: Phụ chương 1975 - 2000
Tác giả: Lm. Bùi Đức Sinh, OP
Ký hiệu tác giả: BU-S
DDC: 275.970 9 - Lịch sử Giáo hội Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0015000
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2002
Khổ sách: 21
Số trang: 324
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời mở đầu 5
Sách báo tham khảo 6
I. Trận chiến cuối cùng 1975: Thống nhất Nam Bắc 7
II. Tình hình chính trị và xã hội sau năm 1975  
A. Từ 1975 đến 1988 13
B. Từ 1989 đến 1996 20
C. Những năm cuối cùng của thế kỷ XX: 1997-2000 31
III. Tình hình tôn giáo sau năm 1975  
A. Từ năm 1975 đến 1988 45
B. Từ 1989 đến ngày nay 62
IV. Giáo tỉnh Hà Nội từ năm 1975 - Bản đồ 100
V. Giáo tỉnh Huế từ 1975 - Bản đồ 181
VI. Giáo tỉnh Tp. Hồ Chí Minh từ 1975 - Bản đồ 237