Giáo hội Công giáo ở Việt Nam
Tác giả: Lm. Bùi Đức Sinh, OP
Ký hiệu tác giả: BU-S
DDC: 275.970 9 - Lịch sử Giáo hội Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T2
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000919
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 20
Số trang: 619
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000920
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 20
Số trang: 619
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
PHẦN BA: VƯƠN LÊN TRONG THỬ THÁCH ĐAU THƯƠNG (THẾ KỶ XIX)  
Chương 12: Thái độ của vua Minh Mạng đối với Giáo hội Công giáo. Cuộc bách hại giai đoạn đầu (1820-1838) 8
Chương 13: Giáo hội tiếp tục chịu bách hại cuối triều Minh Mạng (1838-1841) 105
Chương 14: Giáo hội dưới triều Thiệu Trị (1841-1847) 215
Chương 15: Giai đoạn đầu cuộc bách hại đạo của triều Tự đức (1848-1859) 262
Chương 16: Cuộc bách hại đạo của vua Tự Đức bước sang giai đoạn quyết liệt: Giáo hội ở Việt Nam trên đường tử nạn (1859-1862) 381
Chương 17: Thời Văn Thân và dưới bóng cờ Pháp bảo hộ Giáo hội ở Việt Nam tiếp tục chịu thử thách (1864-1911) 478
Những vụ sát hại tập thể 411
Bản đồ