Tản mạn lịch sử Giáo hội Công giáo Việt Nam
Tác giả: Đỗ Quang Chính, SJ
Ký hiệu tác giả: DO-C
DDC: 275.970 9 - Lịch sử Giáo hội Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 5

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0005448
Nhà xuất bản: An Tôn & Đuốc Sáng
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 21
Số trang: 336
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005449
Nhà xuất bản: An Tôn & Đuốc Sáng
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 21
Số trang: 336
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005450
Nhà xuất bản: An Tôn & Đuốc Sáng
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 21
Số trang: 336
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005451
Nhà xuất bản: An Tôn & Đuốc Sáng
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 21
Số trang: 336
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005452
Nhà xuất bản: An Tôn & Đuốc Sáng
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 21
Số trang: 336
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Thay lời mở đầu 5
01. Đông Tây xa cách 13
02. Một số người Việt xưa nhận xét về đạo Hoa Lang 28
03. Lòng nhiệt thành của bổn đạo Việt Nam 48
04. Nhìn lại Giáo hội hòa mình trong xã hội Việt Nam 76
05. Giáo hội Công giáo hòa nhập với văn hóa gia đìnhVN 114
06. Alexandre de Rhodes công bố sách quốc ngữ dầu tiên 124
07. Hồi sinh 158
08. Từ điển Annam - Lusitan - Latinh 165
09. Giáo hội công giáo với chữ quốc ngữ 170
10. Tháo gỡ nghi lễ tôn kính tổ tiên 200
11. Thoáng nhìn từ sông Gianh đến Hải Vân 214
12. Họ Nhà thờ Việt Nam xưa 238
13. Nhà thừa sai Alexandre de Rhodes từ trần 271
14. Đâu rồi? Dinh tân xá! 306