Giáo lý vào đời: Sống dưới ánh mắt Chúa
Phụ đề: Hiểu và sống Phụng vụ và các Bí tích
Tác giả: Tòa Giám Mục Qui Nhơn
Ký hiệu tác giả: TOA
DDC: 268.433 - Giáo dục thanh thiếu niên
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T2
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002171
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 234
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0015472
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 234
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
PHẦN I: SỐNG NHƯ CON THIÊN CHÚA 5
Bài 1: Xin chào bạn 6
Bài 2: Nào ta lên đền thánh Chúa 10
Bài 3: Chúng ta gặp gỡ và tôn thờ Thiên Chúa Ba Ngôi 15
Bài 4: Trong cung thánh tâm hồn ta 22
Bài 5: Những dấu hiệu của cuộc sống 28
Bài 6: Những dấu hiệu của tình yêu thương 34
Bài 7: Bí tích rửa tội 39
Bài 8: Bí tích rửa tội (phần 2) 45
PHẦN II: TỰ DO TRƯỚC MỌI THỤ TẠO 53
Bài 9: Để lắng nghe tiếng Chúa trong phụng vụ và giữa đời thường 54
Bài 10: Bí tích Thêm sức 60
Bài 11: Bí tích Thêm sức (phần 2) 66
Bài 12: Bí tích Thánh Thể 73
Bài 13: CN 1 Mùa Vọng: Năm phụng vụ 80
Bài 14: CN 2 Mùa Vọng: Thánh lễ 87
Bài 15: CN 3 Mùa Vọng: Cùng hy sinh với Chúa 93
Bài 16: CN IV Mùa Vọng: Đón nhận Chúa Giêsu 98
PHẦN III: TỰ DO TẬN CÕI LÒNG 103
Bài 17: Lễ Thánh Gia: Đem Chúa về gia đình mình 104
Bài 18: Lễ Hiển Linh: Đem Chúa đến cho mọi người 109
Bài 19: Lễ Chúa Chịu Phép Rửa: Ơn gọi Kitô hữu 114
Bài 20: CN 2 Thường niên: Bí tích Hôn phối (phần 1) 120
Đường tình Chúa đưa ta đi  
Bài 21: CN thường niên: Bí tích Hôn phối (phần 2) 127
Bạn đời và là bạn đạo  
Bài 22: CN 4 thường niên: Bí tích Hôn phối (phần 3) 134
Quỳ bên nhau trước Đấng Tối Cao  
Bài 23: Tuần lễ giao điểm 139
Bài linh động 1 - CN V thường niên  
Bí tích Hôn phối (phần 4): Gia đình là Hội thánh tại gia 140
Bài linh động 2: CN VI thường niên: Các lễ kính Đức Mẹ 144
Bài linh động 3: CN VII thường niên: Những lễ kính các Thánh 148
Bài linh động 4: CN VIII thường niên: Lễ bổn mạng giáo xứ chúng ta 152
Bài 23: Tuần lễ giao điểm: Bí tích Giao hoà (phần 1) 155
Bài 24: CN I Mùa Chay: Bí tích Giao hoà (phần 2) 162
Thống hối tận cõi lòng  
Bài 25: CN 2 Mùa chay: Bí tích Giao hoà (phần 3): Đi xưng tội 168
PHẦN IV: HIỆP NHẤT VỚI THIÊN CHÚA 176
Bài 26: CN 3 Mùa Chay: Bí tích xức dầu bệnh nhân 177
Bài 27: CN 4 Mùa Chay: Bí tích Truyền chức Thánh (phần 1) 182
Bài 28: CN 5 Mùa Chay: Bí tích Truyền chức Thánh (phần 2) 189
Bài 29: Tuần Thánh: Đồng cảm với Chúa Kitô tử nạn 194
Bài 30: Lễ Phục sinh: An bình và hạnh phúc trong tin, cậy, mến 201
Bài linh động 5: Lòng Chúa thương xót 206
Bài linh động 6: CN 3 Phục sinh: Chúa đồng hành trong cuộc sống 210
Bài linh động 7: CN 4 Phục sinh: Chúa chiên lành 214
Bài 31: Chuẩn bị kết thúc: Thánh Thần Chúa chan hoà khắp vũ trụ 218
Bài 32: Kết thúc: Hướng đến phụng vụ trên trời 224